plinski regulator Reca in Cavagna

Zgodba o Kogam d.o.o. se začne 1982, ko moj oče odpre obrtno delavnico – kovinsko galanterijo in začne s struženjem polizdelkov na stružnih avtomatih. Po nekaj letih začne s proizvodnjo lastnih, izdelkov – varovalk pred povratnim udarom plamena pri plamenskem varjenju ter takoj zatem še plinskih regulatorjev za gospodinjstvo in profesionalno uporabo. V takratni Jugoslaviji smo bili poleg Bagata edini proizvajalci plinskih regulatorjev. S porastom proizvodnje se obrtna delavnica preimenuje v KoGaM – proizvodnja in trgovina d.o.o –KoGaM pa je okrajšava za Kovinska galanterija Murovec. Zaposlenih je stalno 5 ljudi, 2 študenta ter vrsto zunanjih sodelavcev, podizvajalcev in kooperantov.

Z razpadom YU trga in približevanju Slovenije EU so se razmere na domačem trgu zelo spremenile, izginila je prejšnja zaščita trga in domačih proizvajalcev, tako da se leta 2002 proizvodnja ustavi. Firmo prevzame sin in se glede na takratno stanje na trgu usmeri v trgovino na debelo in plinski regulator Reca in Cavagnazastopstvo za Slovenijo z istimi artikli kot do tedaj. Leta 2004/2005 začnemo v Sloveniji uvajati nov sistem priklopa plina – brez vijačenja regulatorja, samo s pritiskom – tako imenovani hitri priklop ali quick on. Do danes je na ta priklop prešla že skoraj vsa industrija z viličarji, večji gostinci, kioski s hitro prehrano in zimska ogrevanja gostilniških vrtov – gobice.

V prihodnosti se ta priklop širi na gospodinjstva saj se je pokazal kot zelo preprost in uspešen, brez možnosti površnega priklopa jeklenke na regulator in uhajanja plina. Posledično poleg novih tipov regulatorjev in adapterjev prevzamemo še zastopstvo za par tipov ventilov jeklenk in polnilnih pištol – vse Cavagna Group. Plinski regulatorji Reca in regulatorji Cavagna dandanes spadajo v skupino najboljših plinskih regulatorjev.